Bewindvoering aanvragen is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen waar te nemen. Dit kan komen door een lichamelijke of geestelijke toestand of vanwege persoonlijke omstandigheden. Een bewindvoerder neemt het financiële vermogen dan in beheer. Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op om de situatie te bespreken en een passende oplossing te vinden.

Aanvraag bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Bij bewindvoering worden iemands bezittingen onder bewind gesteld. Dit houdt in dat deze persoon zelf niet meer mag beslissen over zijn eigendommen. Bij eigendommen kunt u denken aan:

 • Een huis
 • Een auto
 • Spaargeld
 • Sieraden
 • Maar ook rechten zoals het recht op loon of uitkering.

Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene doet de bewindvoerder ook de aanvragen voor bijzondere bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag en de belastingaangifte. Beschermingsbewind is in eerste instantie niet bedoeld om schulden te saneren, maar om de financiën te stabiliseren waardoor nieuwe schulden in de toekomst worden voorkomen. De bewindvoerder zal vervolgens beoordelen of er voldoende ruimte is om een schuldenregelingen te treffen, of dat een traject van schuldhulpverlening ingezet moet worden.

Bewindvoering aanvragen

In de wet is bepaald wie bewindvoering mag aanvragen. Dat betekent dat het aanvraagformulier door die persoon of organisatie moet worden ondertekend. Onze medewerkers zijn u graag van dienst bij het voorbereiden van een goede aanvraag. U kunt ons daarvoor eenvoudig benaderen via de aanmeldknop op deze site. Ook voor meer algemene vragen over bewindvoering kunt u ons benaderen.

De volgende personen of instellingen kunnen een aanvraag voor bewindvoering indienen:

 • de betrokkene zelf
 • de echtgenoot of andere partner
 • ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, neven en nichten
 • de mentor (als die maatregel al loopt)
 • de officier van justitie
 • het college van burgemeesters en wethouders van de woonplaats
 • de instelling (die de betrokkene verzorgt of begeleidt)

Wat doet een bewindvoerder?

Zoals hierboven al is vermeld, houdt een bewindvoerder zich in eerste instantie bezig met het stabiliseren van de financiële positie van de cliënt. Dit betekent kort gezegd dat wanneer u bewindvoering aanvraagt, de bewindvoerder controleert of de cliënt alles ontvangt waar hij recht op heeft. Denk daarbij aan uitkeringen, toeslagen, regelingen en kwijtscheldingen, maar ook aan het voorkomen van te hoge beslagleggingen. Met het inkomen dat zo wordt veiliggesteld, worden de actuele verplichtingen voldaan, zodat er geen nieuwe schulden ontstaan. Een aanvraag bewindvoering helpt dus direct.

Melse & Wassink bewindvoering

Direct na (of tegelijk met) de stabilisatie onderzoekt de bewindvoerder of er schulden zijn en hoe hoog deze zijn. Afhankelijk van verschillende factoren zal worden bepaald of de schulden kunnen worden voldaan, of dat er schuldhulpverlening of wettelijke schuldsanering (WSNP) moet worden ingezet.

Beschermingsbewind vs. WSNP

Veel van onze cliënten komen bij ons wanneer er al sprake is van hoge schulden. In die gevallen zullen wij als beschermingsbewindvoerder terughoudend zijn met het betalen van die schulden. Immers lost betaling, of het treffen van een regeling vaak niets op, omdat rente en kosten sneller stijgen dan er kan worden afgelost. In dergelijke situaties zullen onze medewerkers zo snel als verantwoord en mogelijk is een traject van schuldhulpverlening of wettelijke schuldsanering opstarten (WSNP).

Wanneer de WSNP wordt uitgesproken, zal (naast uw beschermingsbewindvoerder) tijdelijk een tweede bewindvoerder worden benoemd die namens uw schuldeisers optreedt.

Bewindvoering aanvragen bij Melse & Wassink

Ons bedrijf Melse & Wassink is sinds 2006 actief op het gebied van bewindvoering, mentorschappen en curatele. In Midden-Nederland, met name in de provincies Gelderland en Utrecht zijn wij één van de grotere professionele partijen. Op dit moment behartigen wij de belangen van ongeveer 1.200 cliënten. Onze medewerkers zijn deskundig en hebben een hart voor onze cliënten. Wilt u bewindvoering aanvragen voor uzelf of voor iemand anders? Neem dan gerust contact met ons op om de situatie te bespreken. Op die manier komen we samen tot een passende oplossing.

Bewindvoerder Richard Melse

terug naar alle diensten
Meer lezen

Taken bewindvoerder

Hier leest u meer over de taken van een bewindvoerder

Direct aanvragen

Wij helpen u graag!

aanvraagformulier

Melse & Wassink

"Neem het heft in eigen hand en verbeter jouw financiële toekomst."

neem contact op