Beschermingsbewind is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand, of vanwege persoonlijke omstandigheden, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen waar te nemen. Een bewindvoerder neemt deze taak over.

Wat is bewindvoering?

Bij bewindvoering worden iemands bezittingen onder bewind gesteld. Dat houdt in dat deze persoon niet meer zelf mag beslissen over zijn eigendommen. Denk aan een huis, auto, spaargeld en sieraden, of rechten zoals het recht op loon of uitkering. Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene doet de bewindvoerder ook de aanvragen voor bijzondere bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag en de belastingaangifte.

Beschermingsbewind is niet in de eerste plaats bedoeld om schulden te saneren. Wél om het stabiliseren van de financiën en het voorkomen van nieuwe schulden. De bewindvoerder zal vervolgens beoordelen of er voldoende ruimte is om schuldenregelingen te treffen, of dat een traject van schuldhulpverlening ingezet dient te worden.

Bewindvoering aanvragen

In de wet is bepaald wie bewindvoering mag aanvragen. Dat betekent dat het aanvraagformulier door die persoon of organisatie moet worden ondertekend. Onze medewerkers zijn u graag van dienst bij het voorbereiden van een goede aanvraag. U kunt ons daarvoor eenvoudig benaderen via de aanmeldknop op deze site. Ook voor meer algemene vragen over bewindvoering kunt u ons benaderen.

De volgende personen of instellingen kunnen een aanvraag voor bewindvoering indienen:

  • de betrokkene zelf
  • de echtgenoot of andere partner
  • ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, neven en nichten
  • de mentor (als die maatregel al loopt)
  • de officier van justitie
  • het college van burgemeesters en wethouders van de woonplaats
  • de instelling (die de betrokkene verzorgt of begeleidt)

Wat doet een bewindvoerder?

Zoals hierboven al is vermeld, houdt een bewindvoerder zich in eerste instantie bezig met het stabiliseren van de financiële positie van de cliënt. Dit betekent kort gezegd dat de bewindvoerder controleert of zijn cliënt alles ontvangt waar hij recht op heeft. Denk daarbij aan uitkeringen, toeslagen, regelingen en kwijtscheldingen, maar ook aan het voorkomen van te hoge beslagleggingen. Met het inkomen dat zo wordt veiliggesteld, worden de actuele verplichtingen voldaan, zodat er geen nieuwe schulden ontstaan.

Melse & Wassink bewindvoering

Direct na (of tegelijk met) de stabilisatie onderzoekt de bewindvoerder of er schulden zijn en hoe hoog deze zijn. Afhankelijk van verschillende factoren zal worden bepaald of de schulden kunnen worden voldaan, of dat er schuldhulpverlening of wettelijke schuldsanering (WSNP) moet worden ingezet.

Beschermingsbewind vs. WSNP

Veel van onze cliënten komen bij ons wanneer er al sprake is van hoge schulden. In die gevallen zullen wij als beschermingsbewindvoerder terughoudend zijn met het betalen van die schulden. Immers lost betaling, of het treffen van een regeling vaak niets op, omdat rente en kosten sneller stijgen dan er kan worden afgelost. In dergelijke situaties zullen onze medewerkers zo snel als verantwoord en mogelijk is een traject van schuldhulpverlening of wettelijke schuldsanering opstarten (WSNP).

Wanneer de WSNP wordt uitgesproken, zal (naast uw beschermingsbewindvoerder) tijdelijk een tweede bewindvoerder worden benoemd die namens uw schuldeisers optreedt.

Melse & Wassink als bewindvoerder

Ons bedrijf Melse & Wassink is sinds 2006 actief op het gebied van bewindvoering, mentorschappen en curatele. In Midden-Nederland, met name in de provincies Gelderland en Utrecht zijn wij één van de grotere professionele partijen. Op dit moment behartigen wij de belangen van ongeveer 1.200 cliënten. Onze medewerkers zijn deskundig en hebben een hart voor onze cliënten.

meneer Melse aan het werk

terug naar alle diensten
Meer lezen

Taken bewindvoerder

Hier leest u meer over de taken van een bewindvoerder

Direct aanvragen

Wij helpen u graag!

aanvraagformulier

Melse & Wassink

"Neem het heft in eigen hand en verbeter jouw financiële toekomst."

neem contact op