Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team

Wat zijn de taken van een bewindvoerder? Een bewindvoerder, ook wel beschermingsbewindvoerder genoemd, neemt iemands financiële belangen waar: bewindvoering. Ofwel: een beschermingsbewindvoerder beheert en regelt – al dan niet tijdelijk – uw financiën, als u dit zelf niet (meer) kunt.

De belangrijkste taken van een bewindvoerder bestaan uit het:

  • Betalen van de vaste lasten
  • Bewaken van de inkomsten
  • Aanvragen van uitkeringen
  • Onderhouden van contact met instellingen (indien nodig)
  • Afsluiten van verzekeringen
  • Aanvragen van kwijtscheldingen
  • Aanvragen van (bijzondere) bijstand
  • Aanvragen van toeslagen zoals zorg- & huurtoeslag
  • Verzorgen van de belastingaangifte

… en zelfs het behandelen en doorsturen van de post.

Voor wie?

Bewindvoering is voor elke meerderjarige die door een lichamelijke of geestelijke beperking niet meer (alleen) voor zijn of haar financiële zaken kan zorgen. Iemand die onder bewind is gesteld, mag geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan. Dus: geen leningen of creditcards aanvragen, bestellingen op afbetaling doen et cetera.

Wat is onderbewindstelling?

Onderbewindstelling is een wettelijke maatregel. Alle bewindvoerders worden benoemd door de kantonrechters. Simpel gezegd, is het de taak van een bewindvoerder ervoor te zorgen dat een cliënt alles ontvangt waarop hij/zij recht heeft en dat alles wordt betaald wat er moet worden betaald.

Het afbetalen van grote schulden behoort in beginsel niet tot het werk van een (beschermings-)bewindvoerder. In die gevallen zal Melse & Wassink proberen een traject voor schuldhulpverlening of WSNP te starten.

Hoe werkt een onderbewindstelling?

Als u onder bewind wordt gesteld, beheert bewindvoerderskantoor Melse & Wassink uw inkomsten en uitgaven. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke zaken (eventuele verzorging, begeleiding etc.).

Hoe werkt dat precies? In overleg stellen we een budgetplan op, dat op uw persoonlijke (financiële) situatie is afgestemd. Uw inkomsten – salaris, vakantiegeld, uitkering, belastingteruggaaf en kinderbijslag – worden op een aparte rekening beheerd, die op uw naam wordt geopend. Van deze ‘beheerrekening’ betalen wij de vaste lasten, alle andere noodzakelijke onkosten én ontvangt u leefgeld.

Het leefgeld wordt veelal overgeboekt op een andere rekening, een ‘leefgeldrekening’, waarvan u een bankpas ontvangt. Dat geld kunt u gebruiken voor boodschappen en persoonlijke verzorging.

Heeft u schulden?

En heeft u al eerder geprobeerd uw schulden via een minnelijk schuldentraject op te lossen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Een schuldsaneringsbewindvoerder heeft een andere rol (en rechten) dan die van een bewindvoerder. Waar een reguliere bewindvoerder puur ondersteunt bij het behouden en verbeteren van uw financiële situatie, gaat uw WSNP-bewindvoerder actief aan de slag met de schuldsanering.

Kijk voor de toelatingsvoorwaarden en meer informatie over de WSNP op de website van ‘het Juridisch Loket’.

De verbindende factor

Gedurende het gehele schuldsaneringstraject bewaakt Melse & Wassink als beschermingsbewindvoerder de verbinding tussen de WSNP- bewindvoerder en de cliënt.Tijdens het WSNP traject zijn er ook specifieke verplichtingen voor de cliënt zelf (met name sollicitatieplicht en informatieplicht).

Heeft u vragen over het verschil in taken van een beschermingsbewindvoerder en van een WSNP-bewindvoerder, of wilt u meer weten over de rechten en regels bij een onderbewindstelling? Neem contact op met ons team bewindvoering.

Bewindvoerder nodig?

Melse & Wassink gelooft in de (veer)kracht van mensen. Heeft u een onafhankelijke bewindvoerder nodig? Melse & Wassink is gespecialiseerd in professionele bewindvoering, mentorschap en curatele. Met persoonlijke aandacht, een doordachte en daadkrachtige aanpak, helpen wij u graag (weer) op weg!

Bewindvoering aanvragen

Bewindvoering kan door uzelf, een familielid of een instantie worden aangevraagd bij de kantonrechter. Als de rechter besluit dat bewindvoering noodzakelijk is, kunt u Melse & Wassink inschakelen om u te helpen met uw administratie en financiën.

Vragen?

Wilt u meer weten over de taken van een bewindvoerder? Of heeft u een bewindvoerder als wettelijk vertegenwoordiger nodig? Meld u direct aan of neem contact met ons op. We zijn actief in verschillende regio’s in Gelderland & Utrecht en verzorgen o.a. bewindvoering in Veenendaal, bewindvoering in Utrecht, bewindvoering in Nijmegen en bewindvoering in Arnhem.

Aanmelden

Een snelle aanvraag start hier!

aanmeldformulier