Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team

Curatele is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen, die – zowel in financieel als persoonlijk opzicht – onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. Hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Een ondercuratelestelling is de meest ingrijpende maatregel.

Lichtere maatregelen zijn:

Wat doet een curator?

Een curator beschermt iemands financiële én persoonlijke zaken. Denk bij het laatste aan persoonlijke verzorging, medische behandeling, persoonlijke begeleiding of verpleging.

De positie van een curator lijkt veel op die van een ouder of voogd. De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de curandus (degene die onder curatele is gesteld).

Wanneer ondercuratelestelling?

De rechter bepaalt of iemand onder curatele wordt gesteld. Een ondercuratelestelling kan worden aangevraagd op grond van:

  • Een lichamelijke of geestelijke stoornis
  • Drank- of drugsmisbruik

Waarbij geldt dat de persoon in kwestie zijn belangen niet behoorlijk waarneemt of zijn eigen veiligheid (of die van anderen) in gevaar brengt.

Gevolgen handelingsonbekwaamheid curandus

Voor praktisch elke handeling en beslissing, moet de curator namens de curandus toestemming geven. Dat geldt dus op zowel financieel, als persoonlijk vlak. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid.

Dat houdt in dat hij of zij niet zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen mag uitvoeren. Denk aan het sluiten van overeenkomsten, zoals een arbeidsovereenkomst. Maar ook zelfstandig een telefoonabonnement afsluiten of veranderen van energieleverancier is uit den boze. Je sluit juridisch gezien immers een (nieuwe) koopovereenkomst af.

Overzicht ondercuratelestelling

Een overzicht met alle lopende ondercuratelestellingen is opgenomen in een openbaar register.

Meer weten over de taken, rechten en plichten van een curator? Neem contact op tijdens ons telefonisch spreekuur, stuur een e-mail of vul het contactformulier in.

curatele

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik curatele, bewind of mentorschap aanvragen?

Meld u aan via het aanmeldformulier. Zodra wij de aanvraag – inclusief benodigde documenten – hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek vullen we samen het verzoek tot ondercuratelestelling, beschermingsbewind of mentorschap (voor uzelf of iemand anders) voor de kantonrechter in.

Wie mag zo’n aanvraag doen en hoe werkt het precies? Raadpleeg de pagina curatele, bewind en mentorschap of op www.rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Wie is mijn contactpersoon?

De intake wordt over het algemeen gedaan door uw toekomstige cliëntmanager, of door Richard Melse. Zodra het bewind, mentorschap of curatele is uitgesproken, wordt uw dossier toegewezen aan een team. Eén medewerker daarvan wordt uw vaste cliëntmanager/contactpersoon. De naam van uw cliëntmanager vindt u in de welkomstbrief die u na aanmelding ontvangt.

Houdt u rekening met eventuele vaste vrije dagen van uw cliëntmanager? Mocht hij of zij voor langere tijd afwezig zijn, dan neemt een van de collega’s waar.

Wanneer ontvang ik mijn (extra) leefgeld?

Uw leefgeld wordt wekelijks (elke maandag) uitbetaald, tenzij er iets anders met u is afgesproken. U heeft het geld elke maandag uiterlijk aan het einde van de middag op uw leefgeldrekening staan.

Hoe kan ik extra geld aanvragen?

U kunt het beste tijdig uw cliëntmanager een e-mail sturen.
Verzoeken die wij vóór 14.30 uur ontvangen, worden steeds zoveel mogelijk dezelfde werkdag afgehandeld, maar het is natuurlijk verstandig om uw verzoek enkele werkdagen van tevoren in te dienen.

Verzoeken die ná 14.30 uur bij ons binnenkomen, kunnen wij die dag niet meer afhandelen.

terug naar alle diensten
Meer lezen

Taken curator

Hier leest u meer over de taken van een curator

Direct aanvragen

Wij helpen u graag!

aanvraagformulier

Melse & Wassink

"Wij behouden de rust en het overzicht, waardoor we je verder kunnen helpen."

neem contact op