Curatele is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen, die – zowel in financieel als persoonlijk opzicht – onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. Hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Een ondercuratelestelling is de meest ingrijpende maatregel.

Lichtere maatregelen zijn:

Wat doet een curator?

Een curator beschermt iemands financiële én persoonlijke zaken. Denk bij het laatste aan persoonlijke verzorging, medische behandeling, persoonlijke begeleiding of verpleging.

De positie van een curator lijkt veel op die van een ouder of voogd. De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de curandus (degene die onder curatele is gesteld).

Wanneer ondercuratelestelling?

De rechter bepaalt of iemand onder curatele wordt gesteld. Een ondercuratelestelling kan worden aangevraagd op grond van:

  • Een lichamelijke of geestelijke stoornis
  • Drank- of drugsmisbruik

Waarbij geldt dat de persoon in kwestie zijn belangen niet behoorlijk waarneemt of zijn eigen veiligheid (of die van anderen) in gevaar brengt.

Meer informatie over het aanvragen van bewind of curatele vindt u op www.rechtspraak.nl. Heeft u vragen? Laat het ons weten, wij helpen u graag.

Gevolgen handelingsonbekwaamheid curandus

Voor praktisch elke handeling en beslissing, moet de curator namens de curandus toestemming geven. Dat geldt dus op zowel financieel, als persoonlijk vlak. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid.

Dat houdt in dat hij of zij niet zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen mag uitvoeren. Denk aan het sluiten van overeenkomsten, zoals een arbeidsovereenkomst. Maar ook zelfstandig een telefoonabonnement afsluiten of veranderen van energieleverancier is uit den boze. Je sluit juridisch gezien immers een (nieuwe) koopovereenkomst af.

Overzicht ondercuratelestelling

Een overzicht met alle lopende ondercuratelestellingen is opgenomen in een openbaar register.

Meer weten over de taken, rechten en plichten van een curator? Neem contact op tijdens ons telefonisch spreekuur, stuur een e-mail of vul het contactformulier in.

terug naar alle diensten
Meer lezen

Taken curator

Hier leest u meer over de taken van een curator

Direct aanvragen

Wij helpen u graag!

aanvraagformulier

Melse & Wassink

"Wij behouden de rust en het overzicht, waardoor we je verder kunnen helpen."

neem contact op