Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team

Voor professionele bewindvoering Arnhem bent u bij Melse & Wassink aan het goede adres. Ons bewindvoerderskantoor is centraal in Nederland gevestigd en onze cliënten zijn vooral woonachtig in de provincies Utrecht en Gelderland. Dankzij onze jarenlange ervaring hebben wij een groot netwerk opgebouwd en vinden wij voor u de passende oplossing.

Wanneer het lastig is om uw eigen financiën te beheren, kunt u bewindvoering aanvragen. Met bewindvoering uit Arnhem wordt de bewindvoerder dan voor kortere of langere tijd uw wettelijk vertegenwoordiger op financieel gebied. Hier leest u wat de taken van een bewindvoerder zijn. In overleg met u zullen wij er in sommige gevallen voor kiezen om het bewind te registreren in het bewindenregister (CCBR). Dat biedt zelfs nog extra bescherming. Omdat wij uw wettelijk vertegenwoordiger zijn, moeten schuldeisers en deurwaarders zich voortaan rechtstreeks bij ons melden. Met bewindvoering in Arnhem wordt dus ook dit aspect zo goed mogelijk afgehandeld. Zo voorkomen wij dat deurwaarders te veel beslag leggen op uw bezittingen.

Wanneer is bewindvoering van toepassing?

De wet kent twee redenen om bewind aan te vragen. Als eerste is dat uw lichamelijke of geestelijke toestand, óf als tweede het hebben van schulden. Met andere woorden: ook wanneer er (nog) geen schulden zijn, kan er bewindvoering Arnhem worden aangevraagd. Dit kan zijn omdat uw persoonlijke situatie zó is, dat het voor u (tijdelijk) niet mogelijk is om uw financiële belangen goed zelf waar te nemen.

Ook kunt u vóór iemand anders bewindvoering in Gelderland aanvragen, wanneer u merkt dat diegene dat nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer u merkt dat uw (groot)ouder of oom of tante het overzicht verliest.

Wanneer er sprake is van een “schuldenbewind” zullen wij, naast het beheer van uw lopende financiën, ook zorgen dat die schulden worden opgelost. Afhankelijk van de situatie, zoals de hoogte van de schulden en het soort schuldeisers, beoordelen wij of de schulden zelfstandig kunnen worden geregeld, of dat de oplossing moet worden gezocht in schuldhulp of (wettelijke) schuldsanering.

Bewindvoering aanvragen in Arnhem

Tijdens een persoonlijk intakegesprek ontvangt u uitgebreide informatie over uw rechten en plichten tijdens de onderbewindstelling. Aan de hand van een schematisch overzicht zetten onze medewerkers uiteen hoe een en ander juridisch zit en hoe de financiële situatie wordt gestabiliseerd en (indien nodig) opgelost.

Het aanvragen van bewindvoering Arnhem, of van mentorschap of curatele verloopt via de Rechtbank te Arnhem. U kunt zich eenvoudig aanmelden via onze website. Onze medewerkers zullen u volledig ondersteunen bij het doen van de aanvraag en zorgen dat die aanvraag op een goede manier bij de rechtbank wordt ingediend, zodat er geen vertraging ontstaat.

Waarom u kiest voor Melse & Wassink als bewindvoerder

Wij behartigen sinds 2006 als professionele en betrokken bewindvoerder de belangen van onze cliënten. Met inmiddels 40 medewerkers en ongeveer 1.200 cliënten zijn wij één van de grootste bewindvoerders uit de regio. Door onze goede bereikbaarheid en doordat wij werken met individuele cliëntmanagers blijft het contact rechtstreeks en persoonlijk. Uiteraard zijn wij niet alleen actief in Arnhem en omstreken. Ook voor bewindvoering in Nijmegen, bewindvoering in Veenendaal en bewindvoering in Utrecht, bent u bij ons aan het juiste adres.

Aanmelden

Bent u op zoek naar een betrouwbare bewindvoerder in Arnhem? Meld u vandaag nog aan bij Melse & Wassink.

Aanmelden

Melse & Wassink

“Wij bieden geen kant-en-klare oplossing, maar gaan samen met u aan de slag met het probleem.”

Contact opnemen