Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team

Wanneer het voor u, of voor iemand uit uw omgeving voor een periode niet mogelijk is om uw eigen financiën te regelen, kan bewindvoering een goede oplossing bieden. Voor professionele bewindvoering in Nijmegen, zit u goed bij Melse & Wassink. Er kunnen verschillende redenen zijn om het bewind aan te vragen, zoals ziekte of een beperking of een plotselinge tegenslag in uw leven. Bewindvoering zorgt voor rust en stabiliteit, doordat de bewindvoerder alle financiële kwesties voor u regelt en namens u optreedt tegenover partijen als de belastingdienst of deurwaarders.

Wat doet een bewindvoerder?

Bij de start van het bewind, de dag nadat u de beschikking van de rechtbank heeft ontvangen, zal de bewindvoerder direct met twee taken staren. Hier leest u meer over de taken van een bewindvoerder. De eerste twee taken zijn het inventariseren van de situatie en het stabiliseren van de financiën. De inventarisatie betreft vooral de bezittingen en eventuele schulden. De stabilisatie heeft betrekking op uw lopende inkomsten en uitgaven. Anders dan veel mensen denken, richt de bewindvoerder zich dus niet alleen op schulden en uitgaven. De bewindvoerder richt zich juist ook op inkomsten en bezittingen. Regelmatig ontdekken wij namelijk dat iemand niet alles ontvangt waar hij recht op heeft, of dat bezittingen gevaar lopen door slecht onderhoud of onvoldoende verzekering.

Het voordeel van onze aanpak is dat er in een korte periode rust zal ontstaan. Natuurlijk zijn situaties van onze nieuwe cliënten vaak complex en zijn de financiële problemen niet van de éne op de andere dag opgelost. Toch ervaren onze cliënten dat er weer perspectief komt, zodra wordt gestopt met “het vullen van het ene gat met het andere”. Vanuit de nieuw ontstane situatie wordt daarna onderzocht op welke manier eventuele problemen uit het verleden kunnen worden opgelost. Dat is het voordeel van het inschakelen van een bewindvoerderskantoor.

Bewindvoering aanvragen in Nijmegen

Het aanvragen van bewindvoering, of van mentorschap of curatele in Nijmegen verloopt via de Rechtbank te Arnhem. Wanneer u zich aanmeldt via onze website, zullen wij het volledige traject opstarten en zorgen voor een goede begeleiding.

Belangrijk onderdeel van de aanmeldprocedure is het persoonlijke intakegesprek. Vaak zijn er veel vragen en soms helaas ook misverstanden over bewindvoering. Daarom nemen wij altijd ruimschoots de tijd voor deze gesprekken.

Onze medewerkers zorgen voor de correcte aanlevering van de stukken bij Rechtbank Gelderland.

Bewindvoerder Melse & Wassink

Melse & Wassink werkt sinds 2006 aan de financiële toekomst van onze cliënten. Dankzij onze ruime ervaring weten wij de weg naar instanties en organisaties binnen de regio Nijmegen. Op een snelle en effectieve manier bouwen wij samen met u aan uw financiële toekomst. En bent u op zoek naar bewindvoering in Arnhem, bewindvoering in Veenendaal of bewindvoering in Utrecht? Ook daarvoor kunt u bij ons terecht.

Aanmelden

Bent u op zoek naar een bewindvoerder in Nijmegen en omgeving? Aanmelden kan direct via onze website.

Direct aanmelden

Melse & Wassink

“Rust en overzichtelijkheid in uw financiën, zonder zelfstandigheid te verliezen.”

Contact opnemen