Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team

Bewindvoering

Bewindvoering aanvragen is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen...

Lees meer

Mentorschap aanvragen

Mentorschap aanvragen gebeurt meestal in combinatie met bewindvoering, maar kan ook als opzichzelfstaande dienst aangevraagd worden. Mentorschap is bedoeld...

Lees meer

Curatele

Curatele is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen, die – zowel in financieel als persoonlijk opzicht – onvoldoende voor zichzelf...

Lees meer
Aanmeldformulier

Direct aanmelden

Wij helpen u graag!