Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team


Mentorschap aanvragen gebeurt meestal in combinatie met bewindvoering, maar kan ook als opzichzelfstaande dienst aangevraagd worden. Mentorschap is bedoeld voor mensen die – bijvoorbeeld door hun lichamelijke of geestelijke toestand – zelfstandig niet of onvoldoende voor hun persoonlijke zaken kunnen zorgen. Denk aan hun persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke handicap, verslaving, psychische problemen, dementie of mensen die in coma liggen. De reden dat mentorschap aanvragen meestal in combinatie met bewindvoering gebeurt, is omdat deze mensen dan meestal ook hun geldzaken niet zelf kunnen regelen.

Wat houdt mentorschap aanvragen in?

Als mentor beslissen we bij Melse & Wassink over onderstaande zaken op persoonlijk vlak. In de wet worden beslissingen genoemd die gaan over:

  • Verzorging
  • Verpleging
  • Behandeling
  • Begeleiding

De persoon waarover de beslissingen gaan, wordt de betrokkene genoemd. De betrokkene wordt zo veel mogelijk meegenomen in het proces en de beslissingen worden in overleg genomen. De betrokkene blijft, net zoals iemand die onder bewind staat, tijdens het mentorschap wel handelingsbekwaam. Alleen in het geval van curatele wordt iemand handelingsonbekwaam.

mentorschap

Wanneer is mentorschap aanvragen nodig?

Mensen die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen of opkomen, hebben baat bij een mentor. Deze komt veelal pas in beeld als er geen familie of kennissen zijn die zorgen voor persoonlijke verzorging of begeleiding.

Ook wanneer familieleden onderling het niet eens kunnen worden over de verzorging, bijvoorbeeld in geval van een dementerende ouder, kan Melse & Wassink als professioneel en onafhankelijk mentor worden benoemd. U geeft dan de verantwoordelijkheid aan een derde partij, zodat persoonlijke- of privé kwesties ontweken kunnen worden. Uiteraard overleggen wij waar nodig met hulpverleningsinstanties voor de best passende ondersteuning.

Hoe gaat het aanvragen van mentorschap?

Een aanvraag mentorschap is een officiële procedure dat door de rechtbank moet worden goedgekeurd. De aanvraag mag door verschillende personen of zelfs instanties worden ingediend. Zo mag een mentorschap uiteraard door de betrokkene zelf worden aangevraagd, maar ook door zijn of haar echtgenoot, familieleden, voogd (wanneer de betrokkene jonger dan 18 is), de curator/bewindvoerder en de officier van justitie.

Daarvoor moet het ‘formulier verzoek tot mentorschap’ correct en volledig worden ingevuld. Wanneer dat is gebeurd, stuurt u het aanvraagformulier naar de rechtbank in de regio van de betrokkene. Bij Melse Wassink kunnen we u bij elke stap in het proces helpen. Dit zorgt voor een hogere kans op succes en een snelle doorlooptijd.

Waar u rekening mee moet houden

Een belangrijk voordeel dat u heeft, is dat u zelf 1 à 2 mentoren mag voorstellen. De kantonrechter houdt daar meestal rekening mee. Deze mentoren moeten dan wel een bereidverklaring ondertekenen. Zorg er dus voor dat u zich van tevoren verzekerd van hun medewerking. Het zou nog beter zijn dat u tijdens het aanvragen van de mentorschap ons al betrekt. Wij zorgen er dan voor dat de aanvraag mentorschap helemaal correct en volledig is ingevuld. Daardoor kunt u zo snel mogelijk gebruik maken van onze diensten.

Naast de goedkeuring van de mentor, heeft u ook een akkoordverklaring van de belanghebbenden nodig. De belanghebbenden zijn vaak familieleden van de betrokkene. Denk aan:

  • De partner
  • Meerjarige kinderen
  • Ouders
  • Meerjarige broers en zussen

De ouders en meerjarige broers en/of zussen hoeven alleen genoemd te worden als er geen partner of meerjarige kinderen zijn. De familieleden die u noemt, staan vanaf dat moment bekend als de belanghebbenden. Zij moeten het eens zijn met de aanvraag mentorschap, maar ook met de voorgestelde mentoren. Als zij het niet eens zijn, kunnen zij tijdens de zitting in de rechtbank uitleggen waarom dat zo is. Uiteindelijk is het de rechter die bepaald of de aanvraag mentorschap doorgaat.

Mentorschap aanvragen bij de rechtbank

Uiteindelijk moet u naar de rechtbank om mentorschap aan te vragen. Dat is meestal binnen 2 maanden na de aanvraag. Tijdens een zitting doet de rechter uitspraak. Wanneer en waar de rechtspraak precies plaatsvindt, staat in de uitnodiging die u automatisch van de rechtbank zult ontvangen. Als u om wat voor reden dan ook niet bij de zitting aanwezig kunt zijn, moet u zich afmelden door contact op te nemen bij de rechtbank. Als u simpelweg niet komt zonder af te melden, kan de rechter uw aanvraag mentorschap afwijzen.

Tijdens de zitting

Tijdens de zitting vraagt de rechter aan alle aanwezigen wat zij van de aanvraag mentorschap vinden. De rechter probeert met alle vragen die hij stelt te achterhalen of de aanvraag voor mentorschap wel echt nodig is. De betrokkene moet wel weten waar hij aan begint. Bovendien legt de rechter uit aan de voorgestelde mentor(en) wat er van hun verwacht wordt en aan welke plichten zij moeten voldoen. U ontvangt de uitspraak van de rechter zo snel mogelijk daarna.

Neem contact met ons op

Wilt u een cliënt aanmelden? Of heeft u (juridische) hulp nodig bij het aanvragen van mentorschap, bewindvoering of curatele? Door onze jarenlange ervaring en expertise, weten we bij Melse & Wassink als geen ander waar de (verborgen) behoeftes liggen. Wij vinden persoonlijk contact en een effectieve werkwijze erg belangrijk, waardoor wij ook een betrokkenheid creeeren en de vinger al snel op de zere plek kunnen leggen. Vervolgens bieden wij een passende oplossing. Neem daarom gerust contact met ons op als u mentorschap wilt aanvragen of meer informatie nodig heeft.

melse wassink

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik curatele, bewind of mentorschap aanvragen?

Meld u aan via het aanmeldformulier. Zodra wij de aanvraag – inclusief benodigde documenten – hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek vullen we samen het verzoek tot ondercuratelestelling, beschermingsbewind of mentorschap (voor uzelf of iemand anders) voor de kantonrechter in.

Wie mag zo’n aanvraag doen en hoe werkt het precies? Raadpleeg de pagina curatele, bewind en mentorschap of op www.rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Wie is mijn contactpersoon?

De intake wordt over het algemeen gedaan door uw toekomstige cliëntmanager, of door Richard Melse. Zodra het bewind, mentorschap of curatele is uitgesproken, wordt uw dossier toegewezen aan een team. Eén medewerker daarvan wordt uw vaste cliëntmanager/contactpersoon. De naam van uw cliëntmanager vindt u in de welkomstbrief die u na aanmelding ontvangt.

Houdt u rekening met eventuele vaste vrije dagen van uw cliëntmanager? Mocht hij of zij voor langere tijd afwezig zijn, dan neemt een van de collega’s waar.

Wanneer ontvang ik mijn (extra) leefgeld?

Uw leefgeld wordt wekelijks (elke maandag) uitbetaald, tenzij er iets anders met u is afgesproken. U heeft het geld elke maandag uiterlijk aan het einde van de middag op uw leefgeldrekening staan.

terug naar alle diensten
Meer lezen

Taken mentor

Hier leest u meer over de taken van een mentor

Direct aanvragen

Wij helpen u graag!

aanvraagformulier

Melse & Wassink

"Om uw persoonlijke belangen goed te kunnen behartigen bezoeken wij u iedere twee maanden."

neem contact op