Mentorschap wordt meestal aangevraagd in combinatie met bewindvoering. Mentorschap is bedoeld voor mensen die – bijvoorbeeld door hun lichamelijke of geestelijke toestand – zelfstandig niet of onvoldoende voor hun persoonlijke zaken kunnen zorgen. Denk aan mensen met een verstandelijke handicap, verslaving, psychische problemen, dementie of mensen die in coma liggen.

Wat is mentorschap?

Melse & Wassink beslist als mentor, namens betrokkene, over onderstaande zaken op persoonlijk vlak:

  • Verzorging
  • Verpleging
  • Behandeling
  • Begeleiding

Wanneer een mentor?

Bij mensen die – al dan niet tijdelijk – niet goed voor zichzelf kunnen zorgen of opkomen, komt veelal pas een mentor in beeld als er geen familie of kennissen (meer) zijn die zorgdragen voor persoonlijk verzorging of begeleiding.

Ook wanneer familieleden onderling van mening verschillen over de verzorging, bijvoorbeeld in geval van een dementerende ouder, kan Melse & Wassink als professioneel en onafhankelijk mentor worden benoemd. Uiteraard overlegt Melse & Wassink waar nodig met hulpverleningsinstanties. Voor de best passende ondersteuning.

Voor rechtshandelingen op persoonlijk vlak

Als het mentorschap door de rechter is uitgesproken, verliest die persoon alle bevoegdheden omtrent rechtshandelingen op persoonlijk gebied. Rechtshandelingen van financiële (vermogensrechtelijke) aard mogen nog wel door betrokkene worden verricht. Dat in tegenstelling tot wanneer iemand <onder curatele> wordt gesteld.

Duur van het mentorschap

Het mentorschap eindigt als de daarvoor ingestelde tijdsduur is verstreken, de betrokkene overlijdt, onder curatele wordt gesteld óf als de noodzaak voor het mentorschap niet meer bestaat.

Aanmelden cliënt mentorschap

Wilt u een cliënt aanmelden? Of heeft u (juridische) hulp nodig bij het aanvragen van mentorschap, bewindvoering of curatele? Laat het ons weten. Ons team staat voor u klaar!

terug naar alle diensten
Meer lezen

Taken mentor

Hier leest u meer over de taken van een mentor

Direct aanvragen

Wij helpen u graag!

aanvraagformulier

Melse & Wassink

"Om uw persoonlijke belangen goed te kunnen behartigen bezoeken wij u iedere twee maanden."

neem contact op