Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team
Hoe kan ik curatele, bewind of mentorschap aanvragen?
Meld u aan via het aanmeldformulier. Zodra wij de aanvraag – inclusief benodigde documenten – hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek vullen we samen het verzoek tot ondercuratelestelling, beschermingsbewind of mentorschap (voor uzelf of iemand anders) voor de kantonrechter in.

Wie mag zo’n aanvraag doen en hoe werkt het precies? Raadpleeg de pagina curatele, bewind en mentorschap of op www.rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Wanneer start de bewindvoering?
Vanaf het moment dat de rechter het beschermingsbewind uitspreekt, is Melse & Wassink verantwoordelijk. Wij informeren alle betrokken instanties: uw werkgever, de belastingdienst, gemeente en/of het UWV worden verzocht het rekeningnummer te wijzigen en het inkomen voortaan over te maken op de beheerrekening.

Lees meer over bewindvoering…

Wie is mijn contactpersoon?
De intake wordt over het algemeen gedaan door uw toekomstige cliëntmanager, of door Richard Melse. Zodra het bewind, mentorschap of curatele is uitgesproken, wordt uw dossier toegewezen aan een team. Eén medewerker daarvan wordt uw vaste cliëntmanager/contactpersoon. De naam van uw cliëntmanager vindt u in de welkomstbrief die u na aanmelding ontvangt.

Houdt u rekening met eventuele vaste vrije dagen van uw cliëntmanager? Mocht hij of zij voor langere tijd afwezig zijn, dan neemt een van de collega’s waar.


Wanneer ontvang ik mijn (extra) leefgeld?
Uw leefgeld wordt wekelijks (elke maandag) uitbetaald, tenzij er iets anders met u is afgesproken. U heeft het geld elke maandag uiterlijk aan het einde van de middag op uw leefgeldrekening staan.

Hoe kan ik extra geld aanvragen?
U kunt het beste tijdig uw cliëntmanager een e-mail sturen.
Verzoeken die wij vóór 14.30 uur ontvangen, worden steeds zoveel mogelijk dezelfde werkdag afgehandeld, maar het is natuurlijk verstandig om uw verzoek enkele werkdagen van tevoren in te dienen.

Verzoeken die ná 14.30 uur bij ons binnenkomen, kunnen wij die dag niet meer afhandelen.

Wat gebeurt er met mijn kinderbijslag en vakantiegeld?
De kantonrechter bepaalt dat alle inkomsten bij de bewindvoerder binnen moeten komen en dat die daar het beheer over heeft. Dat geldt ook voor alle incidentele (niet maandelijkse) inkomsten zoals kinderbijslag, een eventuele belastingteruggave en vakantiegeld.

Met name de kinderbijslag is regelmatig onderwerp van discussie. In de beleving van veel cliënten (en hulpverleners) betreft dit extra geld dat ‘vrij’ kan worden besteed. En dus in zijn geheel kan worden overgemaakt naar de leefgeldrekening van de cliënt. Helaas is dat niet (altijd) zo.

Kinderbijslag is een aanvulling op het inkomen vanwege de extra kosten die kinderen met zich meebrengen, zoals extra boodschappen en hogere energiekosten. Bij de vraag of en in welke mate kinderbijslag inderdaad ‘vrij’ te besteden is, zal eerst worden gekeken welk deel van de kinderbijslag nodig is bij het op orde brengen van de financiële situatie. Mocht er wat geld overblijven, dan zal de cliëntmanager hier in overleg met de cliënt afspraken over maken.

Wie controleert de kwaliteit van de bewindvoerder?
Zodra de onderbewindstelling wordt uitgesproken, is de bewindvoerder verantwoordelijk voor uw financiën. Dat betekent dat al uw inkomsten en uitgaven door hem/haar worden beheerd. U mag ervan uitgaan dat dit op een goede en verantwoorde manier gebeurt. Om daar zeker van te zijn, worden bewindvoerders op verschillende manieren gecontroleerd:

Elke bewindvoerder moet jaarlijks voor iedere cliënt ‘rekening en verantwoording’ (R&V) opstellen. Dat is een overzicht van uw inkomen, uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van het voorgaande jaar. Met elke cliënt wordt overlegd of hij/zij in staat is om die R&V zelf te controleren en beoordelen, of dat die controle door de rechtbank dient te gebeuren. Op die manier controleert de rechtbank een correcte uitvoering van uw financiële beheer.

Daarnaast vindt elk jaar een uitgebreide controle (een audit) plaats. Een externe accountant controleert de organisatie van de bewindvoerder op belangrijke punten en legt dit vast in een rapportage.
Deze rapportage wordt vervolgens beoordeeld door het landelijke kwaliteitsbureau van de rechtbanken.

Tenslotte is Melse & Wassink al jarenlang aangesloten bij de BPBI, de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Aangesloten leden voldoen aan extra hoge kwaliteitseisen en oefenen hun vak op een professionele manier uit. Ook de BPBI voert jaarlijks een controle uit op onze werkzaamheden en organisatie.

Wat is het verschil met bewindvoering vanuit de WSNP?
Beschermingsbewind is er in het belang van de cliënt. De bewindvoerder is er om de financiële belangen van de cliënt waar te nemen.

Dat is een groot verschil met bewindvoering vanuit de WSNP. Wanneer u wordt toegelaten tot de WSNP, krijgt u ook een bewindvoerder toegewezen. Die bewindvoerder is er echter niet in uw belang, maar in het belang van de schuldeisers.

Hoe lang duurt de bewindvoering?
Beschermingsbewind wordt vrijwel altijd uitgesproken voor onbepaalde tijd. Reden daarvan is, dat meestal niet vooraf kan worden bepaald hoe lang beschermingsbewind nodig is. Voor eventuele beëindiging moet daarom opnieuw een verzoek bij de rechtbank worden ingediend.

Heeft u andere vragen over ondercuratelestelling, beschermingsbewind of mentorschap? Neem gerust contact met ons op.

Stuur een bericht

Niet gevonden waar u naar zocht?

Laat ons weten waar u naar zoekt, wij kunnen u helpen.