Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team

Een mentor neemt de belangen van de cliënt waar op persoonlijk vlak. In de wet wordt daarbij gesproken over vier aandachtsgebieden: verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding.

Hierbij zal een mentor altijd zoveel mogelijk de cliënt betrekken en met hem/haar overleggen. Tenzij anders is afgesproken, bezoekt een mentor de cliënt zes keer per jaar om de persoonlijke situatie te bespreken.

Belangrijke taken van een mentor zijn bijvoorbeeld:

  • Onderhouden contact met de cliënt
  • Beoordelen van zorgplannen of behandelplannen
  • Toezien op correcte levering van de overeengekomen zorg
  • Vertegenwoordigen van de cliënt tijdens zorgoverleggen
  • Controleren van zorgovereenkomsten
  • Onderhouden contacten met instellingen en hulpverleners

Lees meer over ons bewindvoerderskantoor.

Aanmelden

Een snelle aanvraag start hier!

aanmeldformulier