Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team

Een curator neemt zowel de financiële als persoonlijke belangen van de cliënt waar. Praktisch gezien zijn de taken van een curator daarmee (vrijwel) een optelsom van de taken van een bewindvoerder en van een mentor. Juridisch gezien is er echter wel een belangrijk verschil, iemand die onder curatele staat wordt namelijk handelingsonbekwaam. Om die reden wordt curatele tegenwoordig niet vaak meer toegewezen.

In bijzondere gevallen kan het toch belangrijk zijn om voor curatele te kiezen. In die specifieke situaties kunnen wij u daarover adviseren.

Lees meer over ons bewindvoerderskantoor.

Aanmelden

Een snelle aanvraag start hier!

aanmeldformulier