Een curator neemt zowel de financiële als persoonlijke belangen van de cliënt waar. Praktisch gezien zijn de taken van een curator daarmee (vrijwel) een optelsom van de taken van een bewindvoerder en van een mentor. Juridisch gezien is er echter wel een belangrijk verschil, namelijk wordt iemand die onder curatele staat handelingsonbekwaam. Om die reden wordt curatele tegenwoordig niet vaak meer toegewezen.

In bijzondere gevallen kan het toch belangrijk zijn om voor curatele te kiezen. In die specifieke situaties kunnen wij u daarover adviseren.

 

Aanmelden

Een snelle aanvraag start hier!

aanmeldformulier