Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team
Zwart wit versus kleur

24 december 2019

Een mooi bericht

Van een goede vriendin van ons kregen we een appje: haar zoon had al een paar keer geprobeerd mij te bereiken, maar had niet het goede nummer. Hij had goed nieuws, wat hij me zelf wilde vertellen.

Natuurlijk wist ik het direct. Dit kon maar over één ding gaan! Een glimlach en een goed gevoel waren het gevolg. En toen ik hem belde klonk het inderdaad al snel: “ik heb geen schulden meer!”

Zijn verhaal

Hij is een jongen die enorm zijn best doet: Positief, gemotiveerd, vriendelijk, beleefd en met veel verantwoordelijkheidsgevoel. Maar ook een jongen die juist extra zijn best moet doen vanwege zijn situatie, een stoornis in het autistisch spectrum. En dan valt het niet mee als je “ineens”18 wordt en dus ineens “volwassen”. Allerlei zaken komen op je af en voor je het weet zit je in de schulden.

Voor alle duidelijkheid: in zijn geval geen schulden vanwege onverantwoorde uitgaven, maar juist doordat “wij met z’n allen” de wereld te complex hebben gemaakt en onvoldoende omkijken naar de mensen die het daar moeilijk mee hebben.

Het gevolg? Angst, schaamte, verzwijgen en negeren. En uiteindelijk dus verder oplopende schulden, waar ogenschijnlijk niet uit te komen is. Bewindvoering aanvragen was dus een logische stap.

Was het dan al weer drie jaar geleden?

Kennelijk was het alweer ruim drie jaar geleden dat onze vrienden dit ontdekten en er met ons over spraken. En iets korter geleden dat ik met hem sprak: “nee, je hoeft je niet te schamen”, “nee, je hoeft niet de rest van je leven in de problemen te zitten” en “ja, er is een oplossing”.

Ik heb hem verwezen naar een collega-bewindvoerder in zijn regio. Los van de afstand wilde ik hier verder buiten blijven. Deze collega deed vervolgens het enig logische: hem snel begeleiden naar schuldhulp.

Trots

Ik ben trots op hem en op mijn collega. Hij heeft zich de afgelopen drie jaren positief gedragen en goed meegewerkt in het schuldentraject. Mijn collega heeft er geen gras over laten groeien en heeft op heel korte termijn het schuldentraject geïnitieerd. Een traject naar zelfredzaamheid is inmiddels gestart. Binnenkort de definitieve afsluiting van een periode.

Richard Melse

terug naar overzicht