Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team
meisje kijkt uit het raam

26 februari 2019

Bescherming tegen zichzelf en misbruik door derden voorkomen. Dat is de bedoeling van bewindvoering en/of mentorschap voor mensen die bijvoorbeeld dementerend zijn, verslaafd zijn of kampen met een psychische of lichamelijke beperking. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen bewindvoering en mentorschap?

Bij bewindvoerderskantoor Melse & Wassink merken we dat hier in de praktijk nog best wat onduidelijkheid over kan bestaan. Om die reden leggen we het graag aan u uit. Want ondanks dat bewindvoering en mentorschap de nodige overeenkomsten hebben, zijn er ook belangrijke verschillen.

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand, of vanwege persoonlijke omstandigheden, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen waar te nemen. Een bewindvoerder neemt deze taak over.

In dat geval neemt een bewindvoerder de financiële belangen waar van degene die onder bewind gesteld wordt. De bewindvoerder draagt zorg voor alle financiële zaken, dus zowel voor bezittingen en schulden als voor inkomsten en uitgaven. De werkzaamheden van een bewindvoerder beginnen vaak met de controle of de cliënt alles krijgt waar hij recht op heeft.
Dus ook zaken als het aanvragen van bijzondere bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag en het doen van belastingaangifte horen daar bij. 

Wat houdt mentorschap in?

Mentorschap is bedoeld voor mensen die – bijvoorbeeld door hun lichamelijke of geestelijke toestand – zelfstandig niet of onvoldoende voor hun persoonlijke zaken kunnen zorgen. Denk dan aan mensen met een verstandelijke handicap, verslaving, psychische problemen, dementie of mensen die in coma liggen.

Bij mensen die – soms is het tijdelijk – niet goed voor zichzelf kunnen zorgen of opkomen, komt een mentor vaak in beeld als er geen familie of kennissen (meer) zijn die zorgen voor persoonlijke verzorging en begeleiding. Een mentor beslist dan over persoonlijke zaken zoals eventuele verpleging, verzorging en begeleiding.

Wat zijn de verschillen tussen bewindvoering en mentorschap?

Zoals hierboven duidelijk maakt, zijn het twee verschillende vormen van hulp. Eén van de belangrijkste verschillen ligt op het inhoudelijke vlak. Bewindvoering heeft alleen betrekking op de financiële belangen, terwijl het mentorschap andere persoonlijke zaken aangaat.

De praktijk wijst uit dat mentorschap vaak wordt aangevraagd in combinatie met bewindvoering, al hoeft dat niet. Overigens hoeft dat andersom zeker niet het geval te zijn.

De overeenkomsten tussen bewindvoering en mentorschap

In beide gevallen krijgen meerderjarige personen die – al dan niet tijdelijk – niet voor zichzelf kunnen zorgen, hulp toegewezen. Bewindvoering en mentorschap worden toegewezen door de kantonrechter. Bewind of mentorschap kan onder andere worden aangevraagd door de betrokkene zelf, een hulpverlener, of familieleden van de betrokkene.

Maar de belangrijkste overeenkomst tussen beide vormen van hulp is het menselijke aspect dat voorop staat. Het team van Melse & Wassink is zich ervan bewust dat we mensen helpen die niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen. We staan dan ook voor deskundige en integere begeleiding en vertegenwoordiging.

 

terug naar overzicht