Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team
15 jaar

30 december 2021

MIJN DEUR STAAT ALTIJD OPEN

Mijn deur staat altijd open.
Nee, letterlijk bedoel ik dat. Figuurlijk ook wel: ik hoop van harte dat iedereen zich vrij voelt om bij mij binnen te lopen en zijn of haar zakelijke of persoonlijke kwesties te bespreken. Maar nu bedoel ik dus letterlijk: de deur van mijn kantoor staat (bijna) altijd open. Als symbool voor wat ik ambieer: toegankelijkheid en een open en directe communicatie.

Bovendien biedt die open deur mij ook een prachtige gelegenheid om mee te krijgen wat er net buiten mijn kantoor plaatsvindt. De hele dag door hoor ik op de achtergrond niet de inhoud, maar wel de toon van de gesprekken die worden gevoerd. Ik vind dat belangrijk … het proeven van de sfeer.

RESPECT

Begin deze week heb ik even wat bewuster en geconcentreerder geluisterd. Het maakte me blij! De positieve geluiden en formuleringen…. “jij ook een fijne dag”, “als ik je niet meer spreek: ook een fijne jaarwisseling” of gewoon “graag gedaan” en “dank je wel”. Het minst positieve gesprek dat ik opving betrof iemand die kennelijk iets vroeg wat niet mogelijk was. Maar zelfs dat gesprek werd opgelost met: “maar ik kan wel ….”.

Respect. Over en weer. Samen zoeken naar oplossingen. En die dan vinden.

JUBILEUM

Begin dit jaar beloofde ik drie blogs te schrijven naar aanleiding van de vijftiende verjaardag van onze organisatie. De eerste twee blogs schreef ik al eerder dit jaar. Met de derde heb ik gewacht om dan hiermee dit jubileumjaar af te sluiten.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Over 15 jaar als (maatschappelijk verantwoord) ondernemen zou ik schrijven.  Een term waaronder veel kan worden begrepen. Ik beperk me hier tot de bijdrage die wij, door de goede uitvoering van ons werk, willen leveren aan de maatschappij.

Met andere woorden: wát we doen en hóe we dat doen.

BESCHERMEN

De drie verschillende maatregelen die wij uitvoeren – bewind, mentorschap en curatele – worden tezamen wel de beschermingsmaatregelen genoemd. Traditioneel werd daarbij dan gedacht aan bescherming tegen anderen of tegen zichzelf (bijvoorbeeld bij verslaving of impulsgedrag).

In dit jaar is door (m.n.) de toeslagenaffaire echter pijnlijk aan het licht gekomen dat de bescherming tegen een veel groter en machtiger gevaar even hard nodig is. De Nederlandse Staat heeft zich bepaald niet op de beste manier getoond.

Uit allerlei onderzoeken is allang gebleken wat de impact is van financiële problemen. De schade daarvan in de levens van mensen en daarmee dus ook aan de samenleving is groot.

Mensen stabiliteit en perspectief bieden. Dát is onze bijdrage. En die is hard nodig.

ZO DUS!

Ik schreef hierboven al hoe onze medewerkers dat belangrijke werk uitvoeren. Professioneel en met een goede kennis van zaken. Maar vooral ook met een goede dosis betrokkenheid en empathie.

Een mooie club van goede mensen die dagelijks bezig zijn met het voorkomen -, óf oplossen van problemen en die hun cliënten behandelen zoals ze zelf behandeld zouden willen worden.

Zó doen we dat. Al 15 jaar.

terug naar overzicht