Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team
meneer Melse

6 augustus 2018

Jubileum

Sinds 2006 is ons bedrijf werkzaam als bewindvoerder, mentor en curator. Met andere woorden: in de loop van 2018, om precies te zijn op 30 september van dit jaar, vieren wij ons 12,5 jarig jubileum. In deze periode zijn wij gegroeid tot één van de grotere partijen in Midden Nederland en daarmee zijn wij een serieuze gesprekspartner voor verschillende organisaties op het gebied van begeleiding/hulpverlening, maatschappelijk werk en de gemeenten binnen onze regio. Onze cliënten zijn vooral woonachtig in Gelderland en Utrecht.

De constante groei van ons cliëntenbestand (momenteel circa 1.200 cliënten) is voor ons een bevestiging van de noodzaak van onze werkzaamheden. Overigens is “groeien op zich” nooit onze doelstelling geweest. Veel meer zien wij dit als een gevolg van het feit dat wij er steeds in slagen die werkzaamheden op een professionele en empathische manier uit te voeren. Met kennis van de juridische en financiële mogelijkheden en begrip voor de soms lastige of zelfs schrijnende situaties waarin onze cliënten zich bevinden.

Een nieuwe naam, een nieuw logo

Een mooie mijlpaal dus, en voor ons tegelijk een goede reden om “de veren op te schudden”.

Dit betekent dat we vooral onze communicatie-uitingen, zoals de website, ons logo en informatiemateriaal  aanpassen aan de laatste standaarden en inzichten. Ook onze “digitale vindbaarheid” zal daarbij de aandacht krijgen.

Onze website heeft inmiddels een compleet vernieuwde uitstraling en we hebben zelfs besloten om een ampersand tussen onze namen te plaatsen. Niet omdat er iets is veranderd , maar om het misverstand dat Melse een voornaam is, eindelijk de wereld uit te helpen.

Jubileumfeest

Zoals voor veel organisaties, geldt zeker voor ons dat onze medewerkers het belangrijkste kapitaal vormen. Onze werkzaamheden zijn arbeidsintensief en er worden aan de medewerkers hoge eisen gesteld, zowel extern als ook intern. Bovendien voeren zij dagelijks de werkzaamheden uit die soms bepaald niet in de koude kleren gaan zitten. We zijn dan ook geweldig trots op ons huidige (hechte) team van gemotiveerde en leuke collega’s.

Juist daarom vinden wij het ook leuk om deze mijlpaal goed met hen te vieren in het betreffende weekend. De voorbereidingen voor dat feest hebben we volledig in samenwerking met onze personeelsvereniging gedaan en hebben zo een programma in elkaar gedraaid dat in elk geval al voor de nodige voorpret heeft gezorgd. Onze medewerkers zullen pas op het laatste moment horen “wat hen boven het hoofd hangt”, afgezien van een enkele “tip van de sluier” de we de komende weken zullen oplichten.

terug naar overzicht