Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team
meneer wijst de gebruiker aan

5 februari 2018

Verzoek van de rechtbank

Twee en een half jaar geleden benaderde de rechtbank ons voor een “speciale missie”. Er was een zitting voor ontslag/benoeming geweest met een ander kantoor, maar deze trok zich op het laatst terug, zij wilden er niet aan beginnen. Zoals velen wel weten houden wij wel van een uitdaging, dus wij hebben die uitdaging aangenomen.

PGB fraude

Wat was er aan de hand? Deze cliënt stond alleen maar onder bewind gesteld met zijn PGB. Maar… er viel niets meer te beheren, het PGB-geld was verdwenen: De vorige bewindvoerder had bijna twee jaar lang het PGB geld aan zichzelf besteed en had er maar liefst bijna een ton doorheen gejaagd. En het Zorgkantoor vorderde natuurlijk het geld bij onze cliënt terug. Aan ons de taak om aangifte te doen en uit te zoeken wat er was gebeurd en daarna het Zorgkantoor zover te krijgen om de vordering te bevriezen tot er duidelijkheid was. Uiteindelijk bleek onze cliënt niet het enige slachtoffer te zijn, in totaal had deze bewindvoerder voor ruim vijfhonderdduizend euro gefraudeerd. En erger nog, van alle andere slachtoffers was het eigen spaargeld waarmee deze bewindvoerder er vandoor was gegaan.

Eindelijk gerechtigheid

Ruim anderhalf jaar later was eindelijk de rechtszaak tegen deze frauduleuze bewindvoerder. Ik was aanwezig met de ouders van onze cliënt. De rechter nam het hoog op dat deze bewindvoerder zijn rol als wettelijke vertegenwoordiger van deze kwetsbare mensen had misbruikt.  Er werd 24 maanden gevangenisstraf geëist en dat heeft hij ook gekregen. Ouders en cliënt zijn blij met deze uitspraak. Maar daarmee waren we als bewindvoerder nog niet klaar. Immers had deze cliënt nog steeds een vordering van bijna een ton op zijn naam staan. Het is gelukt, de vordering is kwijtgescholden en cliënt mag zelfs weer een PGB aanvragen.

terug naar overzicht