Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team
blog foto

22 oktober 2020

Zodra de onderbewindstelling wordt uitgesproken, is de bewindvoerder verantwoordelijk voor uw financiën. Dat betekent dat al uw inkomsten en uitgaven door hem/haar worden beheerd. U mag ervan uitgaan dat dit op een goede en verantwoorde manier gebeurt. Om daar zeker van te zijn, worden bewindvoerders op verschillende manieren gecontroleerd:

Elke bewindvoerder moet jaarlijks voor iedere cliënt ‘rekening en verantwoording’ (R&V) opstellen. Dat is een overzicht van uw inkomen, uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van het voorgaande jaar. Met elke cliënt wordt overlegd of hij/zij in staat is om die R&V zelf te controleren en beoordelen, of dat die controle door de rechtbank dient te gebeuren. Op die manier controleert de rechtbank een correcte uitvoering van uw financiële beheer.

Daarnaast vindt elk jaar een uitgebreide controle (een audit) plaats. Een externe accountant controleert de organisatie van de bewindvoerder op belangrijke punten en legt dit vast in een rapportage.
Deze rapportage wordt vervolgens beoordeeld door het landelijke kwaliteitsbureau van de rechtbanken.

Tenslotte is Melse & Wassink al jarenlang aangesloten bij de BPBI, de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Aangesloten leden voldoen aan extra hoge kwaliteitseisen en oefenen hun vak op een professionele manier uit. Ook de BPBI voert jaarlijks een controle uit op onze werkzaamheden en organisatie.

terug naar overzicht