Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team
blog foto

22 oktober 2020

De kantonrechter bepaalt dat alle inkomsten bij de bewindvoerder binnen moeten komen en dat die daar het beheer over heeft. Dat geldt ook voor alle incidentele (niet maandelijkse) inkomsten zoals kinderbijslag, een eventuele belastingteruggave en vakantiegeld.

Met name de kinderbijslag is regelmatig onderwerp van discussie. In de beleving van veel cliënten (en hulpverleners) betreft dit extra geld dat ‘vrij’ kan worden besteed. En dus in zijn geheel kan worden overgemaakt naar de leefgeldrekening van de cliënt. Helaas is dat niet (altijd) zo.

Kinderbijslag is een aanvulling op het inkomen vanwege de extra kosten die kinderen met zich meebrengen, zoals extra boodschappen en hogere energiekosten. Bij de vraag of en in welke mate kinderbijslag inderdaad ‘vrij’ te besteden is, zal eerst worden gekeken welk deel van de kinderbijslag nodig is bij het op orde brengen van de financiële situatie. Mocht er wat geld overblijven, dan zal de cliëntmanager hier in overleg met de cliënt afspraken over maken.

terug naar overzicht