Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team
blog foto

22 oktober 2020

Vanaf het moment dat de rechter het beschermingsbewind uitspreekt, is Melse & Wassink verantwoordelijk. Wij informeren alle betrokken instanties: uw werkgever, de belastingdienst, gemeente en/of het UWV worden verzocht het rekeningnummer te wijzigen en het inkomen voortaan over te maken op de beheerrekening.

terug naar overzicht