Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team
blog foto

22 oktober 2020

Beschermingsbewind wordt vrijwel altijd uitgesproken voor onbepaalde tijd. Reden daarvan is, dat meestal niet vooraf kan worden bepaald hoe lang beschermingsbewind nodig is. Voor eventuele beëindiging moet daarom opnieuw een verzoek bij de rechtbank worden ingediend.

Heeft u andere vragen over ondercuratelestelling, beschermingsbewind of mentorschap? Neem gerust contact met ons op.

terug naar overzicht