Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team

Bewind en curatele zijn twee verschillende vormen van beschermingsbewind voor mensen die niet in staat zijn om hun eigen financiën te beheren. Hoewel beide vormen van beschermingsbewind gericht zijn op het beschermen van de belangen van de betrokkene, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen bewind en curatele. Het belangrijkste verschil tussen bewind en curatele is de scope van de verantwoordelijkheid. 

Wat is bewind?

Bewind is een vorm van beschermingsbewind waarbij een bewindvoerder wordt benoemd om de financiën van een persoon te beheren. De taken van een bewindvoerder zijn o.a. het innen van inkomsten, het betalen van rekeningen en het beheren van vermogen. Bewind is bedoeld voor mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun eigen financiën te beheren, zoals mensen met een verstandelijke beperking of ouderen met geheugenproblemen.

Wat is curatele?

Curatele is een andere vorm van beschermingsbewind waarbij een curator wordt benoemd om over de persoonlijke en financiële belangen van een persoon te waken. Dit betekent dat tot de taken van een curator niet alleen het beheren van de financiën behoren, maar ook het maken van beslissingen over de persoonlijke zorg en welzijn van de betrokkene. Curatele is bedoeld voor mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun eigen belangen te behartigen, zoals mensen met een ernstige verstandelijke beperking of mensen met een psychische aandoening.

melse wassink mentorschap

Het verschil tussen bewind en curatele

Het belangrijkste verschil tussen bewind en curatele is de scope van de verantwoordelijkheid. Bewind is gericht op het beheren van de financiën, terwijl curatele gericht is op het behartigen van persoonlijke en financiële belangen. Dit betekent dat een bewindvoerder alleen verantwoordelijk is voor het beheren van de financiën van een persoon, terwijl een curator ook verantwoordelijk is voor beslissingen over de persoonlijke zorg en welzijn van de betrokkene. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking of mensen met een psychische aandoening.

Heb je meer vragen hierover? Neem dan gerust contact met ons op.