Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 0318 843 483
[email protected]
Contactgegevens team
Ouderwetse telefoon

7 augustus 2020

Met ingang van 1 september 2020 zal ons ochtendspreekuur voor cliënten van 11.00 – 12.00 uur zijn.
Ons middagspreekuur blijft ongewijzigd van 13.30 – 14.30 uur.

Wij verzoeken u zoveel mogelijk te mailen in plaats van te bellen. Indien u belt kunt u het beste gebruik maken van het rechtstreekse teamnummer van uw cliëntmanager, u krijgt direct de juiste medewerker aan de lijn.

terug naar overzicht